Részvételi szabályzat:

1, A nyereményjáték szervezője

“Nyerjen Ön is EB-labdát egyetlen E-mail címmel!” c. nyereményjáték (továbbiakban játék) szerverője a SEBO Kft (székhely: 9700 Szombathely Pálya utca 10-16. adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-80374/2014.) továbbiakban “Szervező”.

2, A nyereményjátékban résztvevő személyek

A nyereményjátékban részt vehet az a Magyar, 18. életévét betöltött állampolgár (továbbiakban játékos) aki a facebook.com oldalon a személyes adataival (név, e-mail, telefonszám) regisztrál.

3, Nyereményjáték időtartama

A játék 2016.06.20-tól 2016.08.31-ig tart

4, Nyereményjáték leírása

Adja meg a szükséges adatokat a SEBO Műszaki Szaküzlet facebookon futó kampányban.

A nyereményjátékban való részvétel másik feltétele az adatkezelési nyilatkozat játékos általi elfogadása, amelyet a Játékosnak a regisztrációval egy időben kell megtennie.

A nyilatkozat szövegezése:
Jelen nyilatkozatommal tudomásul veszem, hogy a Facebookon keresztül rendelkezésre bocsátott adataim kezelője a SEBO Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 9700 Szombathely, Pálya utca 10-16, cégjegyzékszáma: Cg. 18-09-103603),. Az adatkezelés célja a SEBO Kft. által üzemeltetett, online webshop illetve a SEBO Műszaki szaküzlet és konyhastúdió népszerűsítése. Jelen nyilatkozattal kifejezetten kijelentem, hogy részt kívánok venni a „”Nyerjen Ön is EB-labdát egyetlen E-mail címmel!”” nyereményjátékban, és hozzájárulok ahhoz, hogy a SEBO Kft-től akcióival, termékeivel, szolgáltatásaival illetve más tevékenységeivel kapcsolatosan marketinganyagokat kapjak. Jelen nyilatkozat az adatkezelőhöz intézett visszavonásig érvényes.

5. Nyerés Feltételei

A nyereményjáték időtartama alatt minden sikeres regisztráló részt vesz a sorsoláson.

6. Nyeremények

A Szervező a játék időtartama alatt összesen 3 azaz három darab nyereményt oszt ki a következő módon:

A játék során július, augusztus és szeptember első hétfőjén megtartott sorsoláson 1-1 db labdát sorsolunk ki véletlenszerűen a feliratkozók között.

7. A nyeremények átadásának/átvételének feltételei

A nyerteseket e-mailben értesítjük. A nyeremények átvehetőek a SEBO Műszaki Szaküzlet és Konyhastúdióban személyesen. Amennyiben a Nyertes nem jelentkezik 30 napon belül, úgy új sorsolás kerül megrendezésre. A nyereményeket házhoz nem szállíttatjuk.

8. A Szervező jogai

Amennyiben a nyereményjáték során bizonyítottan olyan technikai vagy biztonsági probléma merül fel, amely csalásra adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a nyereményjátékot szüneteltesse, vagy törölje.

A Szervező, illetve a nyereményjáték szervezésében résztvevő cégek egyike sem felel a nyereményjáték esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből (pl. regisztrációs adatok elvesztése), a nyereményjáték során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért; károkért, veszteségekért, ide nem értve a szándékosan vagy súlyos gondatlansággal okozott, a játékosnál felmerülő károkért való felelősséget. A Szervező a fentiek alapján kizárja minden kártalanítási vagy kártérítési igényért való felelősségét.

Amennyiben a nyereményjáték során bármely résztvevővel kapcsolatban csalás alapos gyanúja vagy ténye merül fel, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a nyereményjátékból, és minden hozzá kötődő regisztrációt töröljön.

A résztvevők elfogadják, hogy a nyereményjátékban való részvétel során a Hivatalos játékszabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével a Szervező számára okozott kárért teljes körű felelősséggel tartoznak. A Szervező a nyereményjátékban való részvétel lehetőségét a Hivatalos játékszabályzat megszegése esetén bármely játékostól megvonhatja.

9. Általános rendelkezések

A Játékosok a regisztrációval együtt jelen Hivatalos játékszabály rendelkezéseit is elfogadják.

A játékszabály a magyar jogszabályok figyelembevételével került kialakításra.

A Szervező a Játékosok által tudomására hozott adatokat a hatályos adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően tárolja és kezeli.

A Szervező a Játékos adatait harmadik félnek nem adja át.

A Játékos tudomásul veszi, hogy az adatszolgáltatás önkéntes, adatai kezelését, feldolgozását a Szervező végzi.

A Játékosok az adatkezeléssel, ill. annak megszüntetésével kapcsolatosan bármilyen kérdéssel a Szervezőhöz fordulhatnak az alábbi címeken:

SEBO Műszaki Szaküzlet és Konyhastúdió

9700

Szombathely

Pálya utca 10-16.

Hétfő-Péntek: 8:30-17.00

Szombat: 9.00-12.00

A nyereményigények elévülése az összes kisorsolásra kerülő nyeremény esetében: 2016. szeptember 1-tól számított 90 nap.