PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Otthon Melege Program
Háztartási nagygépek (hűtő vagy fagyasztó készülékek, mosógépek illetve mosó-szárítógépek)
energia megtakarítást eredményező cseréje alprogram

Pályázat kódszáma: HGCS/2017

1. A pályázati konstrukció tárgya, célja
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: NFM) pályázatot tesz közzé nagykorú természetes személyek részére, a magyar háztartások energiahatékonyságának növelése érdekében, meglévő háztartási nagygépek (hűtő vagy fagyasztó készülék, vagy mosógép illetve mosó-szárítógép) magas energiahatékonyságú, új berendezésekre történő cseréjének támogatására. A támogatás nyújtásának célja elsődlegesen az energiahatékonyság javítása.
A pályázatkezelési feladatok ellátását az NFSI Nemzeti Fejlesztés és Stratégiai Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Pályázatkezelő) végzi.
A magyarországi lakóhellyel rendelkező nagykorú, természetes személyek az alprogram által igénybe vehető vissza nem térítendő támogatással csökkentett vételáron (támogatással csökkentett bolti áron) jogosultak új háztartási nagygép (hűtő vagy fagyasztó készülék, vagy mosógép illetve mosó-szárítógép) beszerzésére.

2. A pályázati konstrukció forrása
A pályázat forrása a Zöld Beruházási Rendszer végrehajtásának feladatai (ÁHT: 300657) fejezeti kezelésű előirányzat. A támogatás vissza nem térítendő támogatás formájában kerül biztosításra.
Az alprogram meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 600 000 000 Ft, azaz hatszázmillió forint.

3. Támogatás igénybevételére jogosultak köre
Jelen pályázati kiírásra kizárólag magyar adóazonosító jellel és magyarországi lakóhellyel rendelkező, nagykorú természetes személyek nyújthatnak be pályázatot.

4. Támogatható tevékenységek köre
Jelen pályázati kiírásra személyenként és lakásonként legfeljebb egy háztartási nagygép (hűtő/fagyasztó készülék, vagy mosógép/mosó-szárítógép) cseréjére nyújtható be pályázat. Egy személy több pályázat benyújtására akkor sem jogosult, amennyiben több bejelentett lakóhellyel rendelkezik.
Jelen alprogram keretében kizárólag a pályázati portálon található „Regisztrált kereskedők listáján” szereplő kereskedőtől beszerzett alábbi háztartási nagygépek egyikének cseréjéhez nyújtható támogatás:

Hűtő vagy fagyasztó készülék:
– hűtőszekrény cseréje új, energiatakarékos hűtőszekrényre, vagy kombinált hűtőszekrényre, vagy fagyasztószekrényre, vagy fagyasztóládára, vagy
– kombinált hűtőszekrény cseréje új, energiatakarékos hűtőszekrényre, vagy kombinált hűtőszekrényre, vagy fagyasztószekrényre, vagy fagyasztóládára, vagy
– fagyasztószekrény cseréje új, energiatakarékos hűtőszekrényre, vagy kombinált hűtőszekrényre, vagy fagyasztószekrényre, vagy fagyasztóládára, vagy
– fagyasztóláda cseréje új, energiatakarékos hűtőszekrényre, vagy kombinált hűtőszekrényre, vagy fagyasztószekrényre, vagy fagyasztóládára.

Mosógép vagy mosó-szárítógép:
– elöltöltős mosógép cseréje új, energiatakarékos elöl- vagy felültöltős automata mosógépre, vagy mosó-szárítógépre, vagy
– felültöltős mosógép cseréje új, energiatakarékos elöl- vagy felültöltős automata mosógépre, vagy mosó-szárítógépre, vagy
– mosó-szárítógép cseréje új, energiatakarékos elöl- vagy felültöltős automata mosógépre, vagy mosó-szárítógépre.

5. Támogatható (elszámolható) költségek meghatározásának szabályai
Kizárólag a pályázati portálon megjelenő „HGCS hűtő és fagyasztó készülék katalógusban”, vagy „HGCS mosógép és mosó-szárítógép katalógusban” szereplő termék beszerzéséhez nyújtható támogatás.
Kizárólag a pályázati portálon található „Regisztrált kereskedők listáján” szereplő kereskedőtől vásárolt termékre nyújtható támogatás.
Figyelem! Támogatói Okirat nélkül illetve nem a pályázati kiírás feltételei szerint megvásárolt háztartási nagygép vételárához utólagosan nem vehető igénybe támogatás!

6. A pályázattal elnyerhető támogatás
A vissza nem térítendő támogatás mértéke és aránya:
A „HGCS hűtő és fagyasztó készülék katalógusban”, valamint a „HGCS mosógép és mosó-szárítógép katalógusban” szereplő készülék beszerzése esetén a támogatás mértéke a vásárlás időpontjában érvényes bolti ár 50 százaléka, de legfeljebb:
– A+ kategóriájú háztartási nagygép beszerzése esetén 25 000 Ft/ háztartási nagygép;
– A++ kategóriájú háztartási nagygép beszerzése esetén 40 000 Ft/ háztartási nagygép;
– A+++ kategóriájú nagygép beszerzése esetén 45 000 Ft/háztartási nagygép.
A támogatást a miniszteri döntés után, a Támogatói Okirat kézhezvételét követően lehet igénybe venni a készülék megvásárlása alkalmával.
A gépvásárláshoz biztosítandó saját forrást a Pályázó a háztartási nagygép vásárlásakor, a kereskedőnek köteles kifizetni.

7. A nem támogatható (nem elszámolható) költségek köre
A Támogatói Okirat kiállítását megelőzően megvásárolt háztartási nagygép beszerzési ára, valamint a támogatott készülék házhozszállítási illetve beüzemelési díja nem támogatott költség, azonban a régi készülék átvételéért és elszállításáért a kereskedő nem számíthat fel díjat.

II. Pályázói információk
A pályázati portál elérhetősége: hgcs2017.nfsi.hu
A pályázati konstrukcióval kapcsolatos információk, ügyfélszolgálati elérhetőségek, segédletek a pályázati portálon érhetőek el.
Az elektronikus pályázati rendszerrel, illetve a pályázatkezeléssel kapcsolatos kérdések, problémák esetén segítségnyújtás pályázatkezelő Ügyfélszolgálatán érhető el.

Telefonszámok:
+36 70 / 424 1802; +36 70 / 424 5393; +36 70 / 424 3949; +36 70 / 424 0922
Telefonos ügyfélszolgálati idő:
Hétfőtől csütörtökig 8.00-16.00
Pénteken: 8.00-14.00
E-mail: hgcs2017@nfsi.hu

1. A pályázatok benyújtásának ideje
Pályázatot benyújtani 2017. 08. 31. napjáig, illetve a rendelkezésre álló forrás kimerüléséig

2. A pályázatok benyújtásának módja
A pályázat kizárólag magyar nyelven, elektronikus úton, a pályázati portálon keresztül nyújtható be, ügyfélkapus azonosítást követően az adatlapok kitöltésével és a szkennelt dokumentumok csatolásával.
Pályázatot elektronikusan benyújtani régiónként eltérően, II.1. pontban megjelölt napokon, reggel 8:00 órától a rendelkezésre álló forrás kimerüléséig lehetséges. A vissza nem térítendő támogatás keretének kimerülése esetén az NFM hivatalos honlapján, valamint a pályázatbenyújtó felületen hirdetményt tesz közzé a pályázati kiírás felfüggesztésének / lezárásának pontos idejéről.
A Pályázókat pályázati díj nem terheli.

3. Pályázatok feldolgozása
A benyújtásra került pályázatok a benyújtás (nyilatkozattétel) sorrendjében folyamatosan kerülnek feldolgozásra. Valamennyi megkezdett pályázat regisztrálásra kerül, és egyedi azonosító jelet kap.
Személyenként és lakásonként legfeljebb egy háztartási nagygép cseréjére nyújtható be pályázat. Amennyiben több pályázat került benyújtásra, a megvalósítani nem kívánt pályázat visszavonását kell kezdeményezni a pályázati portálon. A visszavonás hiányában a benyújtásra kerülő pályázatok közül a korábban benyújtásra került pályázat részesíthető támogatásban

Hiánypótlásra egy alkalommal van lehetőség! Ha a pályázó a hiánypótlást hibásan, hiányosan teljesíti, nem pótolja a felszólításban meghatározott határidőn belül a szükséges dokumentumokat, a hibás, hiányos pályázat a rendelkezésre bocsátott adatok alapján kerül elbírálásra.
Amennyiben a pályázati portálon megküldésre kerülő hiánypótlás átvételének visszaigazolása a küldés napját követő 7 napon belül nem történik meg, a dokumentumot kézbesítettnek kell tekinteni.

Tisztázó kérdés feltételére nincsen lehetőség!
A Pályázó értesítése minden esetben elektronikus úton, a pályázatban megadott e-mail címre érkező értesítésen keresztül a pályázati portálon történik. A pályázati portált rendszeres időközönként érdemes felkeresni a gyors és hatékony tájékozódás és ügyintézés érdekében.
A befogadott pályázatok esetében a pályázat benyújtásától számított 150 napon belül a miniszter dönt az előterjesztett pályázatok:
– támogatásáról;
– tartaléklistára helyezésről;
– elutasításáról.
A pályázatok a forrás kimerüléséig részesülhetnek támogatásban, az azon felül befogadott pályázatok tartaléklistára kerülnek. A tartaléklistás pályázatokat, újabb forrás rendelkezésre állása esetén azok tartaléklista szerinti sorrendjében, a Pályázatkezelő döntési javaslattal a Támogatóhoz felterjeszti. Támogató döntéséről az érintett Pályázók elektronikus úton, a pályázati rendszeren keresztül értesítésre kerülnek.
A miniszteri döntés régiós bontásban, több szakaszban történik.
A Pályázók a döntésről a döntés meghozatalát követő 15 napon belül elektronikus úton tájékoztatásra kerülnek.

4. Támogatói Okirat
A pályázati adatlapon megadott adatok alapján, a támogatói döntéssel rendelkező pályázatok vonatkozásában kiállításra kerül a Támogatói Okirat a döntés meghozatalát követő 15 napon belül, elektronikus úton.
A támogatás felhasználása a döntést követően kiállított Támogatói Okirat alapján történik.
A háztartási nagygép vásárlása kizárólag a Támogatói Okirat kézhezvételét követően történhet meg, a Támogatói Okirat kézhezvételét megelőzően megvásárolt háztartási nagygépre (hűtő vagy fagyasztó készülék, vagy mosógép illetve mosó-szárítógép) támogatás nem nyújtható!

5. A vissza nem térítendő támogatás felhasználása
A támogatás felhasználására (vásárlás megkezdésére) a Kedvezményezettnek a Támogatói Okirat kézhezvételét követően 90 nap áll rendelkezésére!
A Támogatói Okirat kézbesítési időpontjának a pályázati portálon küldött üzenethez kapcsolódó dokumentum megnyitásáról automatikusan generált visszaigazolását kell tekinteni. Ha a Támogatói Okirat pályázati portálon keresztül történő átvételének visszaigazolása a küldés napját követő 7 napon belül nem történik meg, a dokumentumot kézbesítettnek kell tekinteni.

6. Fenntartási időszak
Kedvezményezettnek az új háztartási nagygép fenntartását 3 éven keresztül kell biztosítani a pályázati adatlapon, illetve a Támogatói Okiratban rögzített magyarországi állandó lakcímen/vagy tartózkodási helyen. A fenntartási időszak kezdete: az új gép átvételének napja.
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy amennyiben a Pályázati Felhívás és a Pályázati Útmutató között eltérés mutatkozik, a Pályázati Útmutatóban foglaltak mérvadók.